ballkid球童接触偶像走进主队球场是要收费的英超球僮抢钱价格出炉

【吸收财讯】咸恒遁兮及大壮 -> 世界在你眼前!

睇波时,我们经常见到一个个精灵可爱嘅小朋友,拖住球星步入球场,有时都会幻想自己或囝囡系其中一个,感受万人空巷,见识世面。究竟要咩条件先做到球僮?唔使特别靓仔靓女,又唔使踢波特别叻,原来有钱就得,仲要舍得使先得。唉,咁又公平咩,运动唔系要宣扬大爱同和平…

【乜都系钱】 做球僮是要收费的

光速吸金
最近,今季降至英冠的史云斯,抢钱手法备受非议,皆因被揭发向球僮收取478镑,约为4800港元,仅低于3支英超球队,遭英国消费者机构点名抨击。计计数,短短几分钟的光荣之旅,足以让港人去一次短线旅游,值唔值真系仁者见仁,但史云斯声称已经因降班而减价,但一生一次难忘的经验,被粉丝改为「一生一次受难的经验」。

通常嚟讲,球队会话「球僮」角色是传递正面讯息,例如反歧视、和平、真善美、反暴力以至薪火相传等;对球僮而言,有机会接触到偶像,甚至走进爱队的主场,有助增加对球队的归属感。可是,高昂的收费有点儿荒谬,难道基层小朋友就不无资格做球僮吗?曾几何时,球僮本身是对忠心粉丝的回报,亦是给青年军曝光的机会。

【乜都系钱】 做球僮是要收费的

最平千八
英超球僮价格出炉,动辄2000港元以上,明屈暗抢,抢钱之最是爱华顿,每场盛惠7100多港元,之后是7000港元的韦斯咸和接近6000港元的李斯特城。果然,世上没有免费午餐,任何仁都可成为做球僮,几分钟揾几千蚊,好赚过「伦敦金」,习惯自J的巴打只会一笑置之。

1 2


相关推荐